GridView.builder, Flutter’da kullanılan bir bileşendir. GridView, satır ve sütunlardan oluşan bir ızgara görünümü sağlar ve içindeki verileri dinamik olarak oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır.

GridView.builder, verileri veri kaynağınıza bağlayarak dinamik olarak oluşturmanızı sağlayan bir yapıdır. Bu sayede, verileri gerektiğinde yükleyebilir ve ekranda görünür olan öğeleri sınırlayabilirsiniz. Özellikle büyük veri listeleriyle çalışırken performans açısından önemli avantajlar sağlar.

GridView.builder, aşağıdaki parametreleri alır:

  • itemCount: Oluşturulacak öğe sayısı.
  • itemBuilder: Her bir öğenin nasıl oluşturulacağını belirten bir fonksiyon. Bu fonksiyon, her bir öğe için bir indeks ve bağlantılı Widget’i döndürmelidir.
  • gridDelegate: GridView’in ızgara düzenini belirleyen bir delegate. Örneğin, GridDelegateWithFixedCrossAxisCount sınıfını kullanarak sütun sayısını ve öğeler arasındaki boşlukları ayarlayabilirsiniz.

GridView.builder(
itemCount: items.length,
gridDelegate: SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount(
crossAxisCount: 2, // İki sütunlu bir ızgara
mainAxisSpacing: 10.0, // Ana eksen aralığı
crossAxisSpacing: 10.0, // Çapraz eksen aralığı
),
itemBuilder: (BuildContext context, int index) {
return YourItemWidget(item: items[index]); // Her bir öğe için widget oluşturma
},
)

Bu örnek, items adında bir listeyle GridView’i doldurur. Her bir öğe için YourItemWidget adında bir Widget döndürülür.

GridView.builder, veri kaynağından gelecek verilere göre otomatik olarak öğeleri oluşturmanızı sağlar ve sınırlı bir ekranda veri listeleri oluşturmanın etkili bir yoludur.

Haziran 30, 2023

ETİKETLER :

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir