BoxDecoration, Flutter’da bir bileşenin görünümünü özelleştirmek için kullanılan bir sınıftır. Bir bileşene arkaplan rengi, kenarlık, gölgeler, köşe yuvarlatması ve diğer özellikler eklemek için BoxDecoration kullanabilirsiniz

body: Center(
child: Container(
width: 200,
height: 200,
decoration: BoxDecoration(
color: Colors.blue, // Arkaplan rengi
border: Border.all(
color: Colors.red, // Kenarlık rengi
width: 2.0, // Kenarlık kalınlığı
style: BorderStyle.solid, // Kenarlık stili
),
borderRadius: BorderRadius.circular(10.0), // Kenarlık yuvarlatması
boxShadow: [
BoxShadow(
color: Colors.black.withOpacity(0.5), // Gölgelendirme rengi
blurRadius: 4.0, // Gölgelendirme bulanıklığı
spreadRadius: 2.0, // Gölgelendirme yayılma yarıçapı
offset: Offset(2.0, 2.0), // Gölgelendirme ofseti
),
],
),

ontainer bileşenine bir BoxDecoration uygulanmıştır. BoxDecoration‘da çeşitli özellikler kullanılmıştır:

  • color: Bileşenin arkaplan rengini belirtir.
  • border: Bileşene kenarlık ekler. Border.all() metodu ile kenarlık rengi, kalınlığı ve stili belirlenir.
  • borderRadius: Bileşenin köşelerini yuvarlar. BorderRadius.circular() metodu ile yuvarlak köşeler tanımlanır.
  • boxShadow: Bileşene gölgelendirme ekler. BoxShadow sınıfı ile gölgenin rengi, bulanıklığı, yayılma yarıçapı ve ofseti belirlenir.

Container içindeki Text bileşeni ile bir metin gösterilir. TextStyle ile metnin boyutu ve rengi belirlenmiştir.

Bu örnek, BoxDecoration kullanarak bir bileşene birden fazla özelliği uygulamayı göstermektedir. Ancak, BoxDecoration‘ın özelliklerini ihtiyaçlarınıza göre değiştirerek kullanabilirsiniz.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir