4

Flutter TextField Nedir Nasıl Kullanılır?

 Genellikle, kullanıcının bir metin girmesi için Üretilir. obscureText: true, şifre bölümünde genellikle kullanılır şifrenin gözükmesini...

45

Dart RuntimeType Özelliği Nedir?

runtimeType : Bize çalışma anında değişkenin tipini döndürür. void main() { var sayi= 5; print(sayi.runtimeType); }

25

Flutter Expendad Kullanımı

Expanded - Satır ve Sütun widget'ının alt öğelerinin mümkün olan maksimum alanı kaplamasınısağlamak için kullanılır.

36

FLUTTER STATİC KULLANIMI

Static ile oluşturduğumuz değişken ve fonksiyonlara sınıf dışından erişilemez. Kullanımı class Araba { static String...

31

Sabitler tanımlandıgında değişmeyen yapılardır. Sabit Tanımlama Const int = 15;

47

FLUTTER DİNAMİK (DYNAMİC) DEĞİŞKEN

Flutter programlama dilinde dinamik degişken kullanılabilir dynamic değisken her türlü değeri alabilir String,İnt,Bool vb. Değerler...

34

FLUTTER OFFSTAGE KULLANIMI

Offstage widget Kullanımı OffStageWidget({ Key key, bool offstage: true, Widget child,}); https://m.youtube.com/watch?v=ZGATXBEtZaY

34

Bir Row , Column veya Flex öğesinin bir alt öğesini genişleterek alt öğenin kullanılabilir alanı doldurmasını sağlayan bir pencere öğesi. https://www.youtube.com/watch?v=_rnZaagadyo

33

PYTHON SORT() KULLANIMI

“List” içerisindeki elemanların alfabetik olarak sıralanmasını sağlayan Metodtur Kullanımı: List1=["Python","C++","Java","PHP"] List1.sort() print(list1)

50

PYTHON EXTEND() METHOD KULLANIMI

Extend() methodu liste sonunabirden fazla eleman eklemek için kullanılmaktadır. List1=["C++","C","PHP"] print(List1)List1.extend(["FLUTTER","C#"]) print(List1) ["C++","C","PHP",FLUTTER,C#]

Trend Yazılar

Daha Fazla Yükle