path_provider Flutter’da uygulamaların dosya sistemi üzerinde dosya oluşturması, okuması ve yazması için kullanılan bir pakettir. Bu paket sayesinde uygulama verilerini kalıcı olarak saklayabilir, kullanıcıya özel verileri güvenli bir şekilde yönetebilirsiniz. path_provider paketi, uygulamanın belge ve geçici dosyaları için uygun dizinleri bulmanıza yardımcı olur. iOS ve Android platformlarında farklılık gösteren dosya sistemi yollarını yönetmek için idealdir.

path_provider ile dosya yollarını bulmak için, genellikle iki temel fonksiyon kullanılır: getApplicationDocumentsDirectory() ve getTemporaryDirectory().

  • getApplicationDocumentsDirectory(): Uygulamanın belge dizinini döndürür. Bu dizin, kullanıcı tarafından oluşturulan verilerin veya uygulamanın indirdiği verilerin saklanması için kullanılabilir. iOS’ta NSDocumentDirectory‘ye, Android’de AppData dizinine karşılık gelir.
  • getTemporaryDirectory(): Geçici dosyaların saklanması için bir dizin döndürür. Bu dizin, uygulama tarafından ihtiyaç duyulmayan veya geçici olarak saklanması gereken dosyalar için kullanılmalıdır. iOS’ta NSTemporaryDirectory()‘e, Android’de getCacheDir()‘e karşılık gelir.

writeAsString

metodu, Dart’ın dart:io kütüphanesindeki File sınıfının bir metodudur. Bu metod, belirtilen bir dosyaya string (metin) formatında veri yazmak için kullanılır. Yazma işlemi, dosyaya senkron veya asenkron olarak gerçekleştirilebilir, bu da metodun nasıl çağrıldığına bağlıdır.


writeAsString
metodu, Dart’ın dart:io kütüphanesindeki File sınıfının bir metodudur. Bu metod, belirtilen bir dosyaya string (metin) formatında veri yazmak için kullanılır. Yazma işlemi, dosyaya senkron veya asenkron olarak gerçekleştirilebilir, bu da metodun nasıl çağrıldığına bağlıdır.

writeAsString Metodunun Kullanımı

writeAsString metodu, bir dosyaya metin yazmak için kullanılır. Metodu kullanırken, yazılacak metni argüman olarak sağlarsınız. Ayrıca, dosyanın nasıl yazılacağını kontrol etmek için çeşitli parametreler ve seçenekler de sağlayabilirsiniz, örneğin yazmanın dosyanın mevcut içeriğini mi yoksa üzerine mi yazacağını belirlemek.

writeAsString

Future<File> writeAsString( String contents, { FileMode mode = FileMode.write, Encoding encoding = utf8, bool flush = false, })

  • contents: Dosyaya yazılacak metin.
  • mode: Dosyanın nasıl açılacağını belirler. Varsayılan değeri FileMode.write‘dır, bu da mevcut dosyanın üzerine yazılacağını belirtir. Eğer dosyaya eklemek isterseniz, FileMode.append kullanabilirsiniz.
  • encoding: Metnin hangi karakter kodlamasıyla yazılacağını belirler. Varsayılan değer UTF-8’dir.
  • flush: Yazma işlemi tamamlandıktan sonra dosyanın hemen diske yazılıp yazılmayacağını belirler.

writeAsString

metodu FileMode.append moduyla kullanılarak, var olan bir dosyaya metin eklenmektedir. Eğer dosya yoksa, oluşturulur ve metin dosyaya yazılır. Eğer dosya zaten varsa, metin dosyanın sonuna eklenir.

readAsString metodu, Dart’ın dart:io kütüphanesinde bulunan File sınıfının bir metodudur. Bu metod, bir dosyanın içeriğini metin (string) olarak okumak ve döndürmek için kullanılır. readAsString metodu asenkron bir işlem gerçekleştirir, yani dosyanın okunması bitene kadar bekler ve sonucu bir Future<String> olarak döndürür. Bu metod, dosya içeriğini okurken kullanılacak karakter kodlamasını (encoding) belirlemek için bir parametre alabilir; eğer bu parametre belirtilmezse varsayılan olarak UTF-8 kodlaması kullanılır.

ETİKETLER :

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir