Flutter GridView Kullanımı

GridView.builder, Flutter'da kullanılan bir bileşendir. GridView, satır ve sütunlardan oluşan bir ızgara görünümü sağlar ve...