Flutter ShowDialog Kullanımı

showDialog fonksiyonunu kullanarak Flutter'da bir dialog gösterme işlemi şu şekilde gerçekleştirilebilir: import 'package:flutter/material.dart'; void main()...

Dart .. (Cascade Notation) Operatörü Kullanımı

Dart programlama dilinde .. (cascade notation) operatörü, bir nesne üzerinde ardışık işlemler gerçekleştirmenizi sağlar. Bu...

Dart List.generate Kullanımı

Dart programlama dilinde List.generate fonksiyonu, belirli bir uzunluğa sahip bir liste oluşturmanıza ve her öğeyi...

Flutter Late Kullanımı

Flutter'da late anahtar kelimesi, değişkenlerin gecikmeli (late) başlatılmasını ifade eder. Gecikmeli başlatma, bir değişkeni daha...

Flutter AppBarKullanımı

Flutter'da AppBar, bir uygulamanın üst kısmında bulunan başlık çubuğunu temsil eden bir widget'tır. Bir AppBar...