Flutter uygulamalarında, uygulama başlangıcında yani açılırken gösterilen bir başlangıç ekranı veya splash ekranı kullanmak isteyebilirsiniz. Bu, uygulama içeriği yüklenirken veya başlangıçta bazı ön yüklemeler yapılırken kullanıcılara hoş bir karşılama ekranı sunar.

Flutter’da Native Splash ekranı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  1. Native Splash Ekranı Oluşturma: Flutter uygulamanızda, uygulama başlangıcında göstermek istediğiniz native splash ekranınızı oluşturun. Bu ekran, Flutter’ın kendisinden bağımsız bir şekilde oluşturulur. Yani, Android ve iOS için farklı ekranlar oluşturmanız gerekecektir.
  • Android için: Android tarafında splash ekranı için launch_background.xml dosyasını düzenlemeniz gerekecektir. Bu dosya, android/app/src/main/res/drawable/ klasörü altında bulunur. Uygun olarak tasarlanmış bir başlangıç ekranını bu dosyada belirleyebilirsiniz.
  • iOS için: iOS tarafında splash ekranı için LaunchScreen.storyboard dosyasını düzenlemeniz gerekecektir. Bu dosya, ios/Runner/Base.lproj/ klasörü altında yer alır.
  1. Flutter Projeye Entegre Etme: Flutter uygulamanıza oluşturduğunuz native splash ekranını entegre etmek için, her iki platformda da gösterilecek native splash ekranını ayarlamalısınız. Bunun için Flutter projenizin main.dart dosyasında aşağıdaki gibi bir yapı oluşturabilirsiniz:

import ‘package:flutter/material.dart’;
import ‘package:flutter/services.dart’;

void main() {
runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
// Platform özgü splash ekranlarını göstermek için method
Future _showNativeSplash() async {
if (Theme.of(context).platform == TargetPlatform.android) {
// Android için splash ekranı
await MethodChannel(‘channel_name’).invokeMethod(‘showNativeSplash’);
} else if (Theme.of(context).platform == TargetPlatform.iOS) {
// iOS için splash ekranı
await MethodChannel(‘channel_name’).invokeMethod(‘showNativeSplash’);
}
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
// Platform özgü splash ekranlarını gösterme methodunu çağırın
_showNativeSplash();

return MaterialApp(
title: ‘My App’,
home: MyHomePage(),
);
}
}

class MyHomePage extends StatelessWidget {
@override
Widget build(BuildContext context) {
return Scaffold(
appBar: AppBar(
title: Text(‘My App’),
),
body: Center(
child: Text(‘Welcome to My App!’),
),
);
}
}

Bu şekilde, Flutter uygulamanızın açılışında platforma özgü splash ekranlarınızı gösterebilirsiniz. Unutmayın ki Android ve iOS tarafındaki native splash ekranları ayrı ayrı düzenlenmeli ve bu ekranları Flutter projesine entegre etmelisiniz.

ETİKETLER :

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir