Dart dilinde tip kontrolü, bir nesnenin veya değerin hangi veri tipine ait olduğunu kontrol etmek için kullanılan işlemleri ifade eder. Dart, tip kontrolü için bazı anahtar kelimeler ve operatörler sağlar.

  1. “is” Operatörü: Bir nesnenin belirli bir veri tipine ait olup olmadığını kontrol etmek için “is” operatörünü kullanabilirsiniz. Operatör, bir nesneyle birlikte kullanıldığında “true” veya “false” döndürür.

var x = 5;
if (x is int) {
print(‘x bir tamsayıdır.’);
}


Dart dilinde tip kontrolü, bir nesnenin veya değerin hangi veri tipine ait olduğunu kontrol etmek için kullanılan işlemleri ifade eder. Dart, tip kontrolü için bazı anahtar kelimeler ve operatörler sağlar.

  1. “is” Operatörü: Bir nesnenin belirli bir veri tipine ait olup olmadığını kontrol etmek için “is” operatörünü kullanabilirsiniz. Operatör, bir nesneyle birlikte kullanıldığında “true” veya “false” döndürür.
dartCopy codevar x = 5;
if (x is int) {
  print('x bir tamsayıdır.');
}

Yukarıdaki örnekte, “x” değişkeninin “int” veri tipine ait olup olmadığı kontrol edilir. Eğer “x” bir tamsayı ise, ekrana “x bir tamsayıdır.” yazdırılır.

  1. “as” Operatörü: Bir nesneyi belirli bir veri tipine dönüştürmek veya bir üst sınıfı alt sınıfa dönüştürmek için “as” operatörünü kullanabilirsiniz. Operatör, dönüşüm başarılıysa dönüştürülen nesneyi veya “null” değerini döndürür.

var yazi = ‘Merhaba’; var yaziUzunlugu = yazi as String; print(yaziUzunlugu.length);

Yukarıdaki örnekte, “yazi” değişkeni “String” veri tipine dönüştürülür ve “yaziUzunlugu” değişkenine atanır. Daha sonra “yaziUzunlugu” değişkeninin uzunluğu ekrana yazdırılır.

  1. “runtimeType” Özelliği: Bir nesnenin çalışma zamanındaki veri tipini öğrenmek için “runtimeType” özelliğini kullanabilirsiniz. Özelliğin değeri çalışma zamanında nesnenin gerçek veri tipini temsil eder.

var z = 10;
print(z.runtimeType);

Yukarıdaki örnekte, “z” değişkeninin çalışma zamanındaki veri tipi ekrana yazdırılır.

Tip kontrolü, programlarınızda doğru veri tiplerini kullanmanızı ve hataları önlemenizi sağlar. Dart’ın tip güvenliği sayesinde kodunuzda istenmeyen veri tipi dönüşümlerini veya hatalı kullanımları kontrol edebilirsiniz.

Haziran 30, 2023

Flutter Hero Kullanımı

Aralık 3, 2023

Dart Enum Nedir?

ETİKETLER :

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir