Dart isEven ve isOdd Özellikleri

Dart isEven ve isOdd Özellikleri isEven bir sayının çift olup olmadığına bakar ve çift ise bize...

Flutter Expendad Kullanımı

Expanded - Satır ve Sütun widget'ının alt öğelerinin mümkün olan maksimum alanı kaplamasınısağlamak için kullanılır.

FLUTTER STATİC KULLANIMI

Static ile oluşturduğumuz değişken ve fonksiyonlara sınıf dışından erişilemez. Kullanımı class Araba { static String...

FLUTTER SABİTLER

Sabitler tanımlandıgında değişmeyen yapılardır. Sabit Tanımlama Const int = 15;

FLUTTER DİNAMİK (DYNAMİC) DEĞİŞKEN

Flutter programlama dilinde dinamik degişken kullanılabilir dynamic değisken her türlü değeri alabilir String,İnt,Bool vb. Değerler...