PYTHON TUPLE KULLANIMI

Tuple’lar birden fazla nesneyi içerisinde depolayan yapılardır. Tuple: Dizeler gibi kolayca değiştirilemez bir yapıyı sahiptirler....

Python SEP Kullanımı

Python’da ekrana bastırılmak istenilen değerler arasında belirleyici bir işaretkullanılmak isteniyorsa bu “sep” anahtar kelimesiyle gerçekleştirilmektedir.Örnek...

Flutter Padding Kullanımı

Padding boşluk verme işlevi görür Kullanacağımız Methodlar EdgeInsets.all()EdgeInsets.only()EdgeInsets.symmetric()EdgeInsets.fromLTRB() EdgeInsets.all() bütün kenarlıklara aynı uzaklık vermek istiyorsak...

Flutter Fonksiyon Kullanımı

Programlama dillerinde yapmak istediğimiz işleri otomatikleştirdiğimiz yapılara fonksiyon denir Fonksiyon Tanımlama deneme(){ print("merhaba"); } Fonksiyon Çağırma...

Flutter Sayısal Değişkenler

Sayısal değişkenler sayısal değerler tutarlar string ifadeler tutamaz int double num var dynamic türleri vardır....