Padding boşluk verme işlevi görür

Kullanacağımız Methodlar

  1. EdgeInsets.all()
  2. EdgeInsets.only()
  3. EdgeInsets.symmetric()
  4. EdgeInsets.fromLTRB()

EdgeInsets.all() bütün kenarlıklara aynı uzaklık vermek istiyorsak kullanırız.

EdgeInsets.only() bütün kenarlıklara değilde tek bir kenarlığa uzaklık vermek istiyorsak kullanabiliriz

Kullanımı

padding: EdgeInsets.only(right: 20),

EdgeInsets.symmetric() simetrik olarak yatay veya dikeyde belirlemek için kullanabiliriz

Kullanımı

padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 50, vertical: 20),

EdgeInsets.fromLTRB() soldan, sağdan, yukardan ve aşağıdan ayrı ayrı belirlemek istiyorsak bu methodu kullanabiliriz.

Kullanımı

padding: EdgeInsets.fromLTRB(40, 30, 20, 70),

Temmuz 13, 2016

His saying herb heaven

Ağustos 13, 2016

Pronunciation more common

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir