FLUTTER OFFSTAGE KULLANIMI

Offstage widget Kullanımı OffStageWidget({ Key key, bool offstage: true, Widget child,}); https://m.youtube.com/watch?v=ZGATXBEtZaY

FLUTTER EXPANDED KULLANIMI

Bir Row , Column veya Flex öğesinin bir alt öğesini genişleterek alt öğenin kullanılabilir alanı doldurmasını sağlayan bir pencere öğesi. https://www.youtube.com/watch?v=_rnZaagadyo

PYTHON SORT() KULLANIMI

“List” içerisindeki elemanların alfabetik olarak sıralanmasını sağlayan Metodtur Kullanımı: List1=["Python","C++","Java","PHP"] List1.sort() print(list1)

PYTHON EXTEND() METHOD KULLANIMI

Extend() methodu liste sonunabirden fazla eleman eklemek için kullanılmaktadır. List1=["C++","C","PHP"] print(List1)List1.extend(["FLUTTER","C#"]) print(List1) ["C++","C","PHP",FLUTTER,C#]

PYTHON LİST APPEND METHODU

Python listelerinin sonuna yeni bir eleman eklemek istenildiği zamanappend() metodu kullanılır ÖRNK List1 adında bir...