Dart Map Kullanımı

Dart dilinde HashMap yerine Map sınıfını kullanırız. Map, anahtar-değer çiftlerini saklamak için kullanılan bir veri...

Flutter MainAxisSize Kullanımı

"mainAxisSize", Flutter'da kullanılan bir widget'ın ana eksen boyutunu belirlemek için kullanılan bir özelliktir. Flutter, widget'ları...

Flutter CustomScrollView Nedir?

CustomScrollView yapı bakımından ScrollView ve ListView’e oldukça benziyor.  CustomScrollView’in alabileceğini özellik oldukça geniş. Flutter framework'de...

Flutter TextField Nedir Nasıl Kullanılır?

 Genellikle, kullanıcının bir metin girmesi için Üretilir. obscureText: true, şifre bölümünde genellikle kullanılır şifrenin gözükmesini...

Dart RuntimeType Özelliği Nedir?

runtimeType : Bize çalışma anında değişkenin tipini döndürür. void main() { var sayi= 5; print(sayi.runtimeType); }