Dart isEven ve isOdd Özellikleri

isEven bir sayının çift olup olmadığına bakar ve çift ise bize true değerini döndürür.

isOdd bir sayının tek olup olmadığına bakar ve tek ise bize true değerini döndürür.

void main() {
  
 int sayi = 32;
 
 if (sayi.isEven == true){
  
  print ("sayimiz : $sayi ve çifttir");
 }
  if (sayi.isOdd == true){
  
  print ("sayimiz : $sayi ve tektir");
 }

 }
Haziran 14, 2016

I should be incapable

Haziran 11, 2016

Evening be whose seasons

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir