Flutter’da hata yakalamak için try-catch ifadesini kullanabilirsiniz. try bloğu içerisinde olası hata fırlatma potansiyeli olan kodu yazarsınız ve catch bloğu, bir hata oluştuğunda bu hatayı yakalayarak özel işlemler yapmanıza olanak tanır.

try {
// Hata fırlatma potansiyeli olan kodlar
int result = 10 ~/ 0; // Bölme sıfıra bölme hatası

print(‘Sonuç: $result’); // Bu satır çalışmaz
} catch (e) {
// Hata yakalandığında çalışacak kodlar
print(‘Hata yakalandı: $e’);
}

Yukarıdaki örnekte, try bloğu içinde 10 ~/ 0 ifadesi kullanılarak sıfıra bölme hatası üretmeye çalışılıyor. Bu durumda hata fırlatılır ve catch bloğu çalışır. catch bloğu içinde, e parametresi kullanılarak hatanın ayrıntılarına erişilebilir ve özel işlemler gerçekleştirilebilir.

Temmuz 1, 2023

Dart Liste Kullanımı

ETİKETLER :

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir