Dart programlama dilinde List.generate fonksiyonu, belirli bir uzunluğa sahip bir liste oluşturmanıza ve her öğeyi belirli bir işlem sonucuna dayalı olarak doldurmanıza olanak tanır. İşte List.generate fonksiyonunu kullanmanın temel kullanımı:

List List.generate(int length, T Function(int index) generator)

Bu fonksiyon iki temel parametre alır:

  1. length: Oluşturulacak liste öğelerinin sayısı.
  2. generator: Her öğeyi oluşturmak için kullanılacak bir işlev (fonksiyon). Bu işlev, her öğe için bir dizin (index) alır ve bu dizine dayalı olarak bir değer döndürmelidir.

Örnek bir List.generate kullanımı:

void main() {
List myNumbers = List.generate(5, (index) => index * 2);
print(myNumbers); // [0, 2, 4, 6, 8]
}

ukarıdaki örnekte, List.generate kullanarak uzunluğu 5 olan bir liste oluşturduk ve her öğeyi index * 2 işlemine dayalı olarak doldurduk. index değeri, 0’dan başlayarak artar ve bu nedenle myNumbers listesi [0, 2, 4, 6, 8] değerlerini içerir. İşlev (generator) her öğeyi oluşturmak için kullanıldı.

Haziran 30, 2023

Flutter Hero Kullanımı

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir