Flutter, Dart programlama dilinin kullanıldığı bir çerçeve olduğu için asenkron programlama için Dart’ın sunduğu özelliklerden yararlanabilirsiniz. Asenkron programlama, işlemleri sıralı bir şekilde bekletmeden devam ettirmenizi ve yanıt alındığında geri dönüş yapmanızı sağlar. Flutter’da yaygın olarak kullanılan asenkron programlama yöntemleri aşağıda açıklanmıştır:

  1. Future ve async/await: Dart dilinde Future, gelecekte tamamlanacak bir değeri temsil eden bir sınıftır. Bir işlemi asenkron olarak gerçekleştirmek için Future kullanabilirsiniz. async/await ise, Future işlemlerini daha okunabilir ve senkron bir şekilde yazmanızı sağlayan bir sözdizisidir. Bir fonksiyonu async olarak işaretleyerek içerisinde await kullanarak asenkron işlemleri bekletebilirsiniz. İşlem tamamlandığında geri dönüş yapar.

Future fetchUserData() async {
// Asenkron bir işlemi simüle edelim
await Future.delayed(Duration(seconds: 2));
print(‘Kullanıcı verileri alındı!’);
}

void main() {
print(‘Uygulama başladı’);

fetchUserData(); // Asenkron işlemi başlatır

print(‘Uygulama devam ediyor’);
}

Bu örnekte, fetchUserData fonksiyonu async olarak işaretlenmiştir ve içerisinde await Future.delayed kullanılarak 2 saniye beklenmektedir. main fonksiyonu ise asenkron işlemi başlatır ve hemen devam eder. İşlem tamamlandığında “Kullanıcı verileri alındı!” mesajı yazdırılır.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir