SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount, Flutter’da GridView.builder ve CustomScrollView gibi bileşenlerde kullanılan bir ızgara düzeni delegesi (delegate) sınıfıdır. Bu sınıf, GridView.builder içindeki öğelerin ızgara şeklinde nasıl düzenleneceğini belirlemek için kullanılır.

SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount, sütun sayısını sabit bir değer olarak belirleyerek ızgarayı oluşturur. Bu sayede, ızgaradaki öğelerin yatay yönde kaç sütunda düzenleneceğini belirleyebilirsiniz.

SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount sınıfının bazı önemli özellikleri şunlardır:

  • crossAxisCount: Bu özellik, ızgaradaki sütun sayısını belirler. Örneğin, crossAxisCount değerini 2 olarak belirlediğinizde, ızgarada iki sütun oluşur.
  • mainAxisSpacing: Bu özellik, ana eksen üzerindeki öğeler arasındaki boşluğu belirler. Örneğin, mainAxisSpacing değerini 10.0 olarak belirlediğinizde, öğelerin yan yana olan ana eksen arasında 10 birimlik bir boşluk oluşur.
  • crossAxisSpacing: Bu özellik, çapraz eksen üzerindeki öğeler arasındaki boşluğu belirler. Örneğin, crossAxisSpacing değerini 10.0 olarak belirlediğinizde, öğelerin üst üste olan çapraz eksen arasında 10 birimlik bir boşluk oluşur.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir