Flutter’da List.filled yöntemi, belirtilen bir uzunlukta bir liste oluşturmanıza ve bu listenin tüm elemanlarını belirtilen bir değerle doldurmanıza olanak tanır.

List filled(int count, T fill);

Burada:

  • count, oluşturulacak liste uzunluğunu belirtir.
  • fill, listenin tüm elemanlarını dolduracak değeri belirtir.

List filledList = List.filled(5, 0); // 5 elemanlı bir liste oluşturur ve tüm elemanları 0 ile doldurur.
print(filledList); // [0, 0, 0, 0, 0]

Bu örnek, 5 elemanlı bir tamsayı listesi oluşturur ve tüm elemanları 0 ile doldurur. Bu yöntem, özellikle bir başlangıç değeriyle doldurulmuş sabit boyutlu listeler oluşturmak istediğinizde kullanışlıdır.

Temmuz 1, 2023

Dart Liste Kullanımı

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir