Dart dilinde liste, birden çok öğeyi saklamak ve bu öğeleri işlemek için kullanılan bir veri yapısıdır. Dart’ta liste oluşturmak için List sınıfını veya liste literallerini kullanabilirsiniz.

List sınıfını kullanarak boş bir liste oluşturma:

List<String> myList = List<String>();

Yukarıdaki örnekte, List sınıfını kullanarak String türünden bir liste oluşturuyoruz. Başlangıçta boş bir liste olduğu için listenin içine herhangi bir öğe eklenmemiştir.

Liste literali kullanarak liste oluşturma:-

List<int> numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

Yukarıdaki örnekte, numbers adında bir int türünden liste oluşturuyoruz. Liste literallerini kullanarak öğeleri doğrudan liste içinde belirtiyoruz.

Belirli bir boyuta sahip boş bir liste oluşturma:

List<double> emptyList = List<double>.filled(5, 0.0);

Yukarıdaki örnekte, List.filled() metoduyla 5 elemana sahip ve başlangıçta 0.0 değerini içeren bir double türünden liste oluşturuyoruz.

List fruits = [‘Apple’, ‘Banana’, ‘Orange’];

// Listenin uzunluğunu almak:
int length = fruits.length;

// Belirli bir indeksteki öğeye erişmek:
String firstFruit = fruits[0];

// Liste üzerinde döngü yapma:
for (String fruit in fruits) {
print(fruit);
}

// Liste üzerinde indeksleriyle birlikte döngü yapma:
for (int i = 0; i < fruits.length; i++) { print('$i: ${fruits[i]}'); } // Liste öğelerini dönüştürme: List uppercaseFruits = fruits.map((fruit) => fruit.toUpperCase()).toList();

// Belirli bir öğenin indeksini bulma:
int index = fruits.indexOf(‘Banana’);

// Liste içinde bir öğe arama:
bool containsOrange = fruits.contains(‘Orange’);

// Liste öğelerini filtreleme:
List filteredFruits = fruits.where((fruit) => fruit.startsWith(‘A’)).toList();

// Liste öğelerini birleştirme:
List moreFruits = [‘Grapes’, ‘Watermelon’];
List allFruits = fruits + moreFruits;

ETİKETLER :

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir