Dart Enum Kullanımı


Flutter’da enum’lar (sıralı tip) kullanarak belirli bir değer kümesini temsil edebilirsiniz. İşte Flutter’da enum kullanımına dair basit bir örnek:

import 'package:flutter/material.dart';

// Örnek bir enum tanımı
enum ColorEnum { RED, GREEN, BLUE }

void main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   home: MyHomePage(),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatelessWidget {
 // Enum kullanımı
 ColorEnum selectedColor = ColorEnum.RED;

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text('Flutter Enum Kullanımı'),
   ),
   body: Center(
    child: Column(
     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
     children: [
      Text(
       'Seçili Renk: $selectedColor',
       style: TextStyle(fontSize: 18),
      ),
      SizedBox(height: 20),
      DropdownButton<ColorEnum>(
       value: selectedColor,
       onChanged: (ColorEnum newValue) {
        // Dropdown'dan seçilen değeri güncelle
        // ve yeniden build etmek için setState kullan
        setState(() {
         selectedColor = newValue;
        });
       },
       items: ColorEnum.values.map((ColorEnum color) {
        return DropdownMenuItem<ColorEnum>(
         value: color,
         child: Text(color.toString()),
        );
       }).toList(),
      ),
     ],
    ),
   ),
  );
 }

 void setState(Null Function() param0) {}
}

Bu örnekte, ColorEnum adında bir enum tanımlanmıştır. MyHomePage widget’ında, bir DropdownButton (açılır liste düğmesi) kullanılarak enum’dan seçim yapma işlemi gerçekleştirilmiştir. ColorEnum.values ile enum içindeki değerleri alabilir ve bu değerleri bir DropdownMenuItem içinde listeleyebilirsiniz.

Unutmayın ki bu örnek sadece enum kullanımını göstermek içindir ve gerçek uygulamalarda enum’lar genellikle daha karmaşık durumlar için kullanılır.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir