Dart dilinde hata yönetimi, try, catch, on, ve finally bloklarını kullanarak gerçekleştirilir. İşte temel hata yönetimi yapıları:

try {
 // Hata alabilecek kodlar buraya yazılır
 int result = 12 ~/ 0; // Bu kod, bir hata üretecek çünkü 0'a bölme yapılmaktadır
 print(result); // Bu satır çalıştırılmayacak
} catch (e) {
 // Hata yakalandığında çalışacak kodlar buraya yazılır
 print('Hata oluştu: $e');
} finally {
 // Her durumda çalışacak kodlar buraya yazılır
 print('Finally bloğu çalıştı');
}

Bu yapı, try bloğu içindeki kodlar çalıştırılırken bir hata meydana gelirse, program catch bloğuna geçer ve hata yakalanır. finally bloğu ise hata olsun veya olmasın her durumda çalıştırılır. catch bloğu isteğe bağlıdır, yani hata yakalanması durumunda çalışır.

try {
 int result = 12 ~/ 0;
 print(result);
} on IntegerDivisionByZeroException {
 print('Sıfıra bölme hatası');
} catch (e) {
 print('Bilinmeyen bir hata oluştu: $e');
}

Sadece belirli bir hata türünü yakalamak için on anahtar kelimesini kullanabilirsiniz.

Custom Hata Yakalama:

Kendi tanımladığınız özel hata türlerini yakalamak için:

class CustomException implements Exception {
 final String message;
 CustomException(this.message);
}

void exampleFunction() {
 throw CustomException('Bu bir özel hata!');
}

void main() {
 try {
  exampleFunction();
 } catch (e) {
  if (e is CustomException) {
   print('Özel hata yakalandı: ${e.message}');
  } else {
   print('Bilinmeyen bir hata oluştu: $e');
  }
 }
}
Temmuz 1, 2023

Dart Liste Kullanımı

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir