Flutter Dispose Kullanımı

Flutter Dispose Nedir? Flutter'da dispose işlevi, bir widget veya nesne örneği artık kullanılmadığında bellek sızıntısını...