JavaScript’te tarih ve saat işlemlerini Date() ile yaparız.

new Date() – Bugünün Tarih ve Saatini gösterir

 <div id=”id”></div>

    <script>

        document.getElementById(“id”).innerHTML = Date();

     </script>

getTime() 1.1.1970’den bugüne geçen zamanı milisaniye olarak yazar.

getFullYear() Yılı yazar

getDate() Günü Yazar

getMonth() Ayı yazar

getHours() Saati Yazar

getMinutes() Dakikayı yazar

getSeconds() Saniyeyi yazar

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir