JavaScript’te tarih ve saat işlemlerini Date() ile yaparız.

new Date() – Bugünün Tarih ve Saatini gösterir

 <div id=”id”></div>

    <script>

        document.getElementById(“id”).innerHTML = Date();

     </script>

getTime() 1.1.1970’den bugüne geçen zamanı milisaniye olarak yazar.

getFullYear() Yılı yazar

getDate() Günü Yazar

getMonth() Ayı yazar

getHours() Saati Yazar

getMinutes() Dakikayı yazar

getSeconds() Saniyeyi yazar

Temmuz 13, 2016

His saying herb heaven

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir