Flutter Dispose Kullanımı

Flutter Dispose Nedir? Flutter'da dispose işlevi, bir widget veya nesne örneği artık kullanılmadığında bellek sızıntısını...

Flutter PageView Kullanımı

PageView widget'i, Flutter'da bir sayfa kaydırma deneyimi oluşturmak için kullanılır. PageView, yatay veya dikey olarak...

Flutter ShowDatePicker Kullanımı

ShowDatePicker fonksiyonu, Flutter'da bir tarih seçici (date picker) diyaloğunu görüntülemek için kullanılır. Bu fonksiyon, kullanıcının...

Json Decode Flutter Kullanımı

Json Decode Nedir? Flutter'da JSON decode işlemi, dart:convert kütüphanesinde bulunan jsonDecode() fonksiyonunu kullanarak gerçekleştirilir. Bu...

Flutter Bottom Sheet Kullanımı

Flutter'da bir Bottom Sheet (alt sayfa) oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: Adım 1: Bottom...