Flutter Wrap Kullanımı

Wrap, Flutter'da çoklu öğeleri saran ve sığdığı kadar çok sıralayan bir widget'dır. Wrap widget'ı, yatay...