Flutter Scaffold Kullanımı

Flutter'da Scaffold, temel bir sayfa çerçevesi ve yapılandırmayı sağlayan bir widget'tır. Birçok mobil uygulama sayfası,...