Flutter PageView Kullanımı

PageView widget'i, Flutter'da bir sayfa kaydırma deneyimi oluşturmak için kullanılır. PageView, yatay veya dikey olarak...