Flutter AlertDialog Kullanımı

Bu örnek, AlertDialog'u açmak için ElevatedButton'ı kullanan basit bir Flutter uygulamasıdır. showDialog işlevini çağırarak AlertDialog'u...