flutter_lints Kullanımı

flutter_lints paketi, Flutter projeleri için önerilen bir dizi Dart linter kuralını içerir. Linter, kodunuzda hataları,...