Flutter ClipPath Kullanımı

Flutter'da ClipPath widget'ı, bir çocuk widget'ın şeklini özel bir patika (path) kullanarak kırpmanıza olanak tanır....