While döngünüsü php programlama dilinde kullanma.
KODYAZAR HTML CSS PHP C#

PHP WHİLE DÖNGÜSÜ

Hoşgeldin kodyazar. Bu derste döngü türlerinden olan while döngüsünden bahsedeceğim. Döngüler belli bir kural belirlenir ve o kural sağlanana kadar işlemler yapılır. While döngüsü içerisine yazacağımız koşul doğru olduğu sürece döngü çalışır. Koşul doğru olduğu sürece döngü tekrarlanır.

WHİLE DÖNGÜSÜ ÖRNEK
<?php 
$sayi = 2;
$sonuc = 2;
while($sayi < 4){
    $sonuc = $sonuc * $sayi;
    $sayi++;
}
echo $sonuc;
?>
          

1. satırda php kodlarımızı belirttik.

2. ve 3. satırda sayi ve sonuc adlı değişkenler oluşturduk. $ işareti isimden önce geliyor ve değişken olduğunu belirtiyor.

4. satırda döngümüzü kullandık. İçinde sayi değişkeni 4'den küçük olduğu durumlarda aşağıdaki kodların çalışmasını sağladık.

5. satırda sonuc değişkeni değeri sonuc değişkeni ve sayi değişkeninin çarpımı olarak değişiyor.

6. satırda sayi değişkeni bir artıyor ve daha sonra döngüye tekrar dönüyor. sayi değişkeni 3 oldu tekrar kontrol ediyor. sayi değişkeni 4'den küçük. 5. satırdaki işlemler tekrar yapılıyor.

sayi değişkeni 4 oldu ve döngüdeki koşulda 4'den küçük olması gerekiyordu. Koşul sağlanmadığı için sayi değişkeninde 2 adet sayı tuttuk. 2 ve 3 olmak üzere 2 sayıyı tuttuk.

sonuc değişkeni hesaplayalım. sayi değişkeni 2 olduğunda sonuc değişkeni 4 oluyor. sayi değişkeni 3 olduğunda sonuc değişkeni 12 oluyor.

8. satırda echo ile ekrana sonuc değişkeni yazdırılıyor.

9. satırda php kodları sonlandırılıyor.